องค์การป่ารักษ์น้ำแห่งประเทศไทย

ส่งความห่วงใยทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ในสามจังหวัดชายแดนใต้ กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่จะได้รับอันตรายจากผู้ไม่หวังดีต่อประเทศชาติและประชาชน จึงมอบวัตถุมงคล ครูบาหม่อนเจ้าดวงดีรุ่น อายุ 103 เหรียญเสมาพุทธซ้อน จำนวน๑๐๐ องค์ ราคาองค์ๆ๕,๐๐๐.๐๐บาท ให้กับกำลังพล ๙๗ นาย

 โดยมี ร.ท.ชัยชาญ   สีหะวงษ์   ผบ.ร้อย.ทพ.ที่.3306 ร้อย.ทพ.ที่.3306  สำนักสงฆ์สันติบรรพต  บ้านหาดทราย ม.10  ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา  จ.ยะลา

 ประธานพิธีมอบวัตถุมงคล  ณ. วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ น

              

                                                           

        

 
The wilderness society organization of Thailandd
236/2 Moo. 5 Chiang Mai - Lumphun Rd T. Yangneung A. Sarapee Chiang Mai 50140
Tel 66-093-3361995 WhatsApp 66-66-93-3361995
http://www.wilderness-thailand.com Email:
palakname@hotmail.com
องค์การป่ารักษ์น้ำแห่งประเทศไทย
236/2  หมู่ 5  ถ. ชม.-ลพ. ต.ยางเนิ้ง  อ.สารภี  จังหวัดเชียงใหม่  50140
Tel 66-093-3361995 WhatsApp 66-66-93-3361995
http://www.wilderness-thailand.com Email:
palakname@hotmail.com

ฉ 2010-2017 The wilderness society organization of Thailand.  Webdesign By Rachada Srepaotong