แม่ทัพภาคที่ 3 เปิดพิธีราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ “สร้างฝายชะลอน้ำ-ปลูกป่าต้นน้ำแม่แจ่ม ถวายเป็นพระราชกุศล” ณ หมู่บ้านแม่เอาะ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

82

 

เนื่องในวโรกาส สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ร.10 เฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 องค์การป่ารักษ์น้ำแห่งประเทศไทย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร ได้จัดทำโครงการ “ สร้างฝายชะลอน้ำ-ปลูกป่าต้นน้ำแม่แจ่ม ถวายเป็นพระราชกุศล ” พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.9 ในจัดทำกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติ

 

 

“โครงการสร้างฝายชะน้ำกึ่งถาวร ณ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ (เป็นโครงการต่อยอดจากปี 2560) “ สร้างฝายชะลอน้ำ-ปลูกป่าต้นน้ำแม่แจ่ม ถวายเป็นพระราชกุศล ” ตามแนวพระราชดำริ เพื่อบรรเทาการขาดแคลนน้ำของราษฏร โดยมีราษฏร 1.บ้านแม่เอาะ หมู่ที่ 10 ต.แม่นาจร  จำนวน 61 ฝาย  ปูนอัดแรง 2,000 ถุง 2.บ้านสบแม่รวม หมู่ที่ 1 ต.แม่นาจร จำนวน 28  ฝาย ปูนอัดแรง 700 ถุง 3.บ้านห้วยบงหมู่ที่ 12 ต.แม่ศึก จำนวน 15 ฝาย ปูนอัดแรง 300 ถุง 4.บ้าแม่ยอด หมู่ที่ 12 ต.แม่ศึก จำนวน 6 ฝาย ปูนอัดแรง 200 ถุง 5.สภ.อ.แม่แจ่ม 200 ถุง สร้างสะพานแม่ตุงติง เหล็กตะแกรงไวร์เมช กว้าง 2 เมตร จำนวน 4  ม้วน (เหล็กตะแกรงไวร์เมช กว้าง 2 เมตร จำนวน 20  ม้วน

สำหรับสร้างฝาย บ้านแม่เอาะ-บ้านสบแม่รวม) ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด รวมฝายถาวร 110 ฝาย บ.ไทยวัสดุ จำกัด บริจาคสร้างฝาย ปูน 3,200 ถุง ราคา 502,400 บาทไวร์เมช 6 มล. ยาว 50 เมตร 15 ม้วน ราคา 150,400 รวมมูลค่า 652,800 บาท บริจาคสร้างสะพานปูน 200 ถุง ราคา 31,400 ไวร์เมช 4 มล. ยาว 50 เมตร 4 ม้วน ราคา 18,460 รวมมูลค่า 49,860 บาท

 

โดย แม่ทัพภาคที่ 3  (พล.ท.ฉลองชัย ชัยยะคำ) ประธานพิธีราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ“ สร้างฝายชะลอน้ำ-ปลูกป่าต้นน้ำแม่แจ่ม ถวายเป็นพระราชกุศล ”  ณ หมู่บ้านแม่เอาะ หมู่ที่ 10 ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์  2562  เวลา 10.00 น.

องค์การป่ารักษ์น้ำแห่งประเทศไทย คณะทำงานร่วมการปฏิบัติงานพัฒนาหมู่บ้านชนบท สนองแนวพระราชดาริ (คพร.) วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดเชียงใหม่ นายอำเภอแม่แจ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร องค์การบริหาร ส่วนตำบลแม่ศึก ข้าราชการ และ ราษฏรทุกหมู่เหล่า (บูรณาการร่วมกันภาครัฐ-เอกชน)

 
The wilderness society organization of Thailand
236/2 Moo. 5 Chiang Mai - Lumphun Rd T. Yangneung A. Sarapee Chiang Mai 50140
Tel 66-093-3361995 WhatsApp 66-66-93-3361995

http://www.wilderness-thailand.com Email:
palakname@hotmail.com
องค์การป่ารักษ์น้ำแห่งประเทศไทย
236/2  หมู่ 5  ถ. ชม.-ลพ. ต.ยางเนิ้ง  อ.สารภี  จังหวัดเชียงใหม่  50140
Tel 66-093-3361995 WhatsApp 66-66-93-3361995
http://www.wilderness-thailand.com Email:
palakname@hotmail.com

ฉ 2010-2017 The wilderness society organization of Thailand.  Webdesign By Rachada Srepaotong