“นายกรัฐมนตรี ลงพื้้นที่ตรวจราชการและพบปะพี่น้องประชาชนที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่"

ณ.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วันที่ 14 มกราคม 2562

เส้นทางคมนาคมที่ต้องการให้ พณฯนายกรัฐมนตรีช่วยอนุมัติ

 เชื่อมต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การขนส่งสินค้าการเกษตร การเข้าถึงการรักษาพยาบาล

จากบ้านแม่ซาอำเภอแม่แจ่ม-บ้านห้วยผา-อําเภอกัลยาณิวัฒนา ระยะทาง 55 กม.(-ปาย-ดอยอ่างขาง)

 องค์การป่ารักษ์น้ำแห่งประเทศไทย และ ราษฏรอำเภอแม่แจ่ม อําเภอกัลยาณิวัฒนา ขอพขอบพระคุณ พณฯนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี อธิบดี กรมทางหลวงชนบท

 
The wilderness society organization of Thailand
236/2 Moo. 5 Chiang Mai - Lumphun Rd T. Yangneung A. Sarapee Chiang Mai 50140
Tel 66-093-3361995 WhatsApp 66-66-93-3361995

http://www.wilderness-thailand.com Email:
palakname@hotmail.com
องค์การป่ารักษ์น้ำแห่งประเทศไทย
236/2  หมู่ 5  ถ. ชม.-ลพ. ต.ยางเนิ้ง  อ.สารภี  จังหวัดเชียงใหม่  50140
Tel 66-093-3361995 WhatsApp 66-66-93-3361995
http://www.wilderness-thailand.com Email:
palakname@hotmail.com

ฉ 2010-2017 The wilderness society organization of Thailand.  Webdesign By Rachada Srepaotong