นายภูสวัสดิ์   สุขเลี้ยง ประธานองค์การป่ารักน้ำแห่งประเทศไทยคณะทำงาน พร้อม

ทั้ง  คณะทหารผ่านศึก ทหารพราน พี่น้องชนเผ่า ๘ เผ่า ภาคเหนือตอนบน  คณะกรรมการศาสนิกสัมพันธ์ จำนวนทั้งสิ้น ๑๐๐ ท่านถวายพระพรในวโรกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ.๒๕๕๖ วันคล้ายวันประสูติวันที่ ๒๐มกราคม ๒๕๕๖

 

 

 

 
The wilderness society organization of Thailand
236/2 Moo. 5 Chiang Mai - Lumphun Rd T. Yangneung A. Sarapee Chiang Mai 50140
Tel 66-093-3361995 WhatsApp 66-66-93-3361995

http://www.wilderness-thailand.com Email:
palakname@hotmail.com
องค์การป่ารักษ์น้ำแห่งประเทศไทย
236/2  หมู่ 5  ถ. ชม.-ลพ. ต.ยางเนิ้ง  อ.สารภี  จังหวัดเชียงใหม่  50140
Tel 66-093-3361995 WhatsApp 66-66-93-3361995
http://www.wilderness-thailand.com Email:
palakname@hotmail.com

ฉ 2010-2017 The wilderness society organization of Thailand.  Webdesign By Rachada Srepaotong