โครงการสร้างฝาย และปลูกป่า  ถวายเป็นพระราชกุศล ๘๓ พรรษา 

องค์การป่ารักน้ำแห่งประเทศไทย ร่วมกับ อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลป่าป้อง ทหาร มทบ.๓๓ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 7 - กรมรบพิเศษที่๕ ค่ายขุนเณร –                                                                         กองกำลังผาเมือง - พสกนิกรชนเ  ผ่า        ทุกหมู่เหล่า     สร้างฝายชะลอน้ำแบบถาวร ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯจำนวน 1,000 ต้น ฝายถาวร 17 ฝาย ฝายหินทิ้ง 5 ฝาย         โดย อาจารย์ วิจิตร    ถนอมถิ่น ผู้แทน หม่อมเจ้า  ภิศเดช    รัชนี  เป็นประธานเปิดงานฯ                                       

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓  เวลา ๐๙.๐๐น. (ดาวน์โหลด ถวายรายงาน)

องค์การป่ารักษ์น้ำแห่งประเทศไทย และ ฝ่ายทหารพราน หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่๓๒ โครงการปิดทองหลังพระ จังหวัดน่าน

กราบขอบพระคุณ  pepsi-cola Thailand Co.Ltd.

บริจาคเงินสร้างฝายถาวร  จำนวน ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท

และเสื้อกันหนาว จำนวน ๑๐๐ ตัว

 
 
The wilderness society organization of Thailand
236/2 Moo. 5 Chiang Mai - Lumphun Rd T. Yangneung A. Sarapee Chiang Mai 50140
Tel 66-093-3361995 WhatsApp 66-66-93-3361995

http://www.wilderness-thailand.com Email:
palakname@hotmail.com
องค์การป่ารักษ์น้ำแห่งประเทศไทย
236/2  หมู่ 5  ถ. ชม.-ลพ. ต.ยางเนิ้ง  อ.สารภี  จังหวัดเชียงใหม่  50140
Tel 66-093-3361995 WhatsApp 66-66-93-3361995
http://www.wilderness-thailand.com Email:
palakname@hotmail.com

ฉ 2010-2017 The wilderness society organization of Thailand.  Webdesign By Rachada Srepaotong