เฉลิมพระเกียรติ

“ สร้างฝายถาวร ๓๖๘ ฝาย ซ่อมฝาย ๑๐๐ ฝาย อ่างเก็บน้ำขนาด ๒๐x๒๐x๒๐ ลบ.ม. จำนวน ๑ อ่าง ถวายเป็นพระราชกุศล และปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ”

โดยแม่ทัพภาคที่ 3 (พลโท สมศักดิ์  นิลบรรเจิดกุล) ประธานพิธีราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ

เปิดโครงการปฐมฤกษ์สร้างฝาย และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล

ณ.บ้านแม่ซา      หมู่ที่ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

วันจันทร์ที่ ๒๑ มิถุนายน  ๒๕๕๙ 

 ทูลถวายรายงาน ถวายเป็นพระราชกุศล ร.๙ Download 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ราษฏรเข้าร่วมโครงการ 1) สร้างฝายชะลอน้ำบ้านแม่ซา ม.2   อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ สร้างฝาย188 ฝายใช้ปูน 940 ถุง 2) สร้างฝายชะลอน้ำ บ้านห้วยผา ม.8 ต.แม่นาจร    อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ สร้างฝาย 30 ฝาย ใช้ปูน 90 ถุง  3)สร้างฝายชะลอน้ำ บ้านแม่ขอ หมู่ที่ 11 ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ จำนวน สร้างฝาย 100 ฝาย ใช้ปูนซี 1,020ถุง 4) สร้างฝายชะลอน้ำบ้านแม่หอย หมู่ที่12 ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ สร้างฝาย 50 ฝาย ใช้ปูน150 ถุง ซ่อมแซมฝาย105 ฝาย ใช้ปูน120 ถุง  5) จ้างเหมาเครื่องจักรขุดอ่างเก็บน้ำขนาด กว้าง20เมตร xยาว20เมตร x ลึก 2 เมตร 1 อ่างเก็บน้ำ

กราบขอบพระคุณ ผู้สนับสนุนด้านการเงินโครงการ

            5.1 บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด (บริจาค 397,760.00 บาท)

 
The wilderness society organization of Thailand
236/2 Moo. 5 Chiang Mai - Lumphun Rd T. Yangneung A. Sarapee Chiang Mai 50140
Tel 66-093-3361995 WhatsApp 66-66-93-3361995

http://www.wilderness-thailand.com Email:
palakname@hotmail.com
องค์การป่ารักษ์น้ำแห่งประเทศไทย
236/2  หมู่ 5  ถ. ชม.-ลพ. ต.ยางเนิ้ง  อ.สารภี  จังหวัดเชียงใหม่  50140
Tel 66-093-3361995 WhatsApp 66-66-93-3361995
http://www.wilderness-thailand.com Email:
palakname@hotmail.com

? 2010-2017 The wilderness society organization of Thailand.  Webdesign By Rachada Srepaotong