ฝายชะลอน้ำ, ฝายต้นน้ำลำธาร ,ฝายกั้นน้ำ ,ฝายแม้ว,ฝายชะลอความชุ่ม
    หน้าหลัก | การดำเนินงาน  |   การบริจาค |  วัตถุประสงค์   |   รูปกิจกรรม    |ข่าวประชาสัมพันธ์                                                                                


The wilderness society organization of Thailand
236/2 Moo. 5 Chiang Mai - Lumphun Rd T. Yangneung A. Sarapee Chiang Mai 50140
Tel 66-093-3361995 WhatsApp 66-66-93-3361995

http://www.wilderness-thailand.com Email:
palakname@hotmail.com
องค์การป่ารักษ์น้ำแห่งประเทศไทย
236/2  หมู่ 5  ถ. ชม.-ลพ. ต.ยางเนิ้ง  อ.สารภี  จังหวัดเชียงใหม่  50140
Tel 66-093-3361995 WhatsApp 66-66-93-3361995
http://www.wilderness-thailand.com Email:
palakname@hotmail.com

ฉ 2010-2017 The wilderness society organization of Thailand.  Webdesign By Rachada Srepaotong