กิจกรรมรณรงค์

 “รักษาบรรยากาศเชียงใหม่ ใสสะอาด ปราศจากหมอกควัน”

โดยรอบเขตพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์           

. กองพลทหารราบที่  “ค่ายทหารเสือสามกษัตริย์”ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่  

๓๑ มกราคม พ..๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๐๐- ๑๕.๓๐ น.

 กราบขอบพระคุณ 1.ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธิโศภน 2. ผู้อำนวยการโรงเรียนเมตตาศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 3.ผู้อำนวยการโรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่  4.ผู้อำนวยการโรงเรียนหอพระ    5.  ผู้อำนวยการโรงเรียนต้นกล้า 6.ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ     7. อาสาสมัครคณะทำงานองค์การป่ารักษ์น้ำแห่งประเทศไทย 8. กองพลทหารราบที่ 

 
 
The wilderness society organization of Thailand
236/2 Moo. 5 Chiang Mai - Lumphun Rd T. Yangneung A. Sarapee Chiang Mai 50140
Tel 66-093-3361995 WhatsApp 66-66-93-3361995

http://www.wilderness-thailand.com Email:
palakname@hotmail.com
องค์การป่ารักษ์น้ำแห่งประเทศไทย
236/2  หมู่ 5  ถ. ชม.-ลพ. ต.ยางเนิ้ง  อ.สารภี  จังหวัดเชียงใหม่  50140
Tel 66-093-3361995 WhatsApp 66-66-93-3361995
http://www.wilderness-thailand.com Email:
palakname@hotmail.com

ฉ 2010-2017 The wilderness society organization of Thailand.  Webdesign By Rachada Srepaotong