หน้าหลัก | การดำเนินงาน  |   การบริจาค |  วัตถุประสงค์   |   รูปกิจกรรม    |ข่าวประชาสัมพันธ์                                                                                

        

ไทยและนานาชาติร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธี นำผู้เข้าร่วมงานกล่าวถวายราชสดุดี 

    วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2556 เวลา 18.19 น.    ณ  ข่วงประตูท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

               ชมรมคนรักในหลวงนานาชาติเชียงใหม่  ร่วมกับองค์การป่ารักน้ำแห่งประเทศไทย  โรงเรียนเมตตาศึกษาในพระราชูปถัมภ์ฯ และเทศบาลนครเชียงใหม่มีโครงการจัดงานถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาประจำปี 2556โดยใช้ชื่องานว่า ไทยและนานาชาติร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน

                                              

 
The wilderness society organization of Thailand
236/2 Moo. 5 Chiang Mai - Lumphun Rd T. Yangneung A. Sarapee Chiang Mai 50140
Tel 66-093-3361995 WhatsApp 66-66-93-3361995
http://www.wilderness-thailand.com Email:
palakname@hotmail.com
องค์การป่ารักษ์น้ำแห่งประเทศไทย
236/2  หมู่ 5  ถ. ชม.-ลพ. ต.ยางเนิ้ง  อ.สารภี  จังหวัดเชียงใหม่  50140
Tel 66-093-3361995 WhatsApp 66-66-93-3361995
http://www.wilderness-thailand.com Email:
palakname@hotmail.com

ฉ 2010-2017 The wilderness society organization of Thailand.  Webdesign By Rachada Srepaotong