12 สิงหา มหาราชินี

สร้างฝายถวายเป็นพระราชกุศล ๗๖พรรษา ๗,๖๐๐ ฝาย และ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล

โดย อาจารย์ วิจิตร    ถนอมถิ่น ผู้แทน หม่อมเจ้า  ภิศเดช    รัชนี  เป็นประธานเปิดงานสร้างฝายฯ

เวลา 09.00 น. ณ. ลำห้วยเกี๋ยง  หมู่บ้านห้วยฮะป่าไผ่พัฒนา หมู่ 15 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

 
 
The wilderness society organization of Thailand
236/2 Moo. 5 Chiang Mai - Lumphun Rd T. Yangneung A. Sarapee Chiang Mai 50140
Tel 66-093-3361995 WhatsApp 66-66-93-3361995

http://www.wilderness-thailand.com Email:
palakname@hotmail.com
องค์การป่ารักษ์น้ำแห่งประเทศไทย
236/2  หมู่ 5  ถ. ชม.-ลพ. ต.ยางเนิ้ง  อ.สารภี  จังหวัดเชียงใหม่  50140
Tel 66-093-3361995 WhatsApp 66-66-93-3361995
http://www.wilderness-thailand.com Email:
palakname@hotmail.com

ฉ 2010-2017 The wilderness society organization of Thailand.  Webdesign By Rachada Srepaotong