๑๒ สิงหามหาราชินี ๒๕๕๒

โครงการสร้างฝาย - ปลูกป่า ถวายเป็นพระราชกุศล  ๗๖  พรรษา 

องค์การป่ารักน้ำแห่งประเทศไทย ร่วมกับ อำเภอดอยพร้าว เทศบาลตำบลสันทรายพสกนิกรชนเ  ผ่า        ทุกหมู่เหล่า     

สร้างฝายชะลอน้ำแบบถาวร ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯจำนวน ๓,๐๐๐ ต้น ฝายถาวร ๗,๖๐๐ ฝาย        

โดย  นายประกาศิต มหาสิงห์ นายอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานฯ

                           วันที่ ๑๒ สิงหาคม  ณ.หมู่บ้านลาหู่หนองผา หมู่ ๗  ต.สันทราย อ.พร้าว จ. เชียงใหม่                

  
  

  

  

  

  

  

"น้ำคือชีวิต"
 
 
The wilderness society organization of Thailand
236/2 Moo. 5 Chiang Mai - Lumphun Rd T. Yangneung A. Sarapee Chiang Mai 50140
Tel 66-093-3361995 WhatsApp 66-66-93-3361995

http://www.wilderness-thailand.com Email:
palakname@hotmail.com
องค์การป่ารักษ์น้ำแห่งประเทศไทย
236/2  หมู่ 5  ถ. ชม.-ลพ. ต.ยางเนิ้ง  อ.สารภี  จังหวัดเชียงใหม่  50140
Tel 66-093-3361995 WhatsApp 66-66-93-3361995
http://www.wilderness-thailand.com Email:
palakname@hotmail.com

ฉ 2010-2017 The wilderness society organization of Thailand.  Webdesign By Rachada Srepaotong