ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ย่อมยืนหยัดเหนือสิ่งอื่นใดทั้งสิ้น

โครงการอบรมหลักสูตร เศรษฐกิจพอเพียง-สร้างฝายต้นน้ำลำธาร-หญ้าแฝก

เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ประโยชน์สุขสู่ปวงประชา

       โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) ผู้แทน

ฯพณฯนายกรัฐมนตรี  (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) ถวายราชสดุดี

                             .หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

วันศุกร์ที่ ๑๘  พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๔  เวลา ๐๘.๐๐ น.- ๑๗.๐๐น.. 

   

จำนวนผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น ๓,๕๐๐ คน จาก ผู้นำชนเผ่า –พี่น้องชนเผ่า-เยาวชนชนเผ่า  ภาคเหนือตอนบน       

กราบขอบพระคุณ ฯพณฯนายกรัฐมนตรี  (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) และ วิทยากรทุกท่าน

 
The wilderness society organization of Thailand
236/2 Moo. 5 Chiang Mai - Lumphun Rd T. Yangneung A. Sarapee Chiang Mai 50140
Tel 66-093-3361995 WhatsApp 66-66-93-3361995

http://www.wilderness-thailand.com Email:
palakname@hotmail.com
องค์การป่ารักษ์น้ำแห่งประเทศไทย
236/2  หมู่ 5  ถ. ชม.-ลพ. ต.ยางเนิ้ง  อ.สารภี  จังหวัดเชียงใหม่  50140
Tel 66-093-3361995 WhatsApp 66-66-93-3361995
http://www.wilderness-thailand.com Email:
palakname@hotmail.com

? 2010-2017 The wilderness society organization of Thailand.  Webdesign By Rachada Srepaotong